İş hayatında Engelliler konulu karikatür yarışması

SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ENGELSİZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ENGELSİZMİR 2023 ULUSLARARASI KONGRESİ KAPSAMINDA

GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN “İŞ HAYATINDA ENGELLİLER” KONULU

ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

1. AMAÇ:

Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerin sorunları

ve çözümlerine yönelik olarak 1-3 ARALIK 2023 tarihlerinde “Engelli çalışmalarında Yenilikçi Yaklaşımlar”

temalı Uluslararası Katılımlı Engelsizmir 4. Kongresini gerçekleştirilecektir. ENGELSİZMİR 2023 bilimsel

bir kongre olmasının yanında, kentsel yaşamda engellileri görünür kılacak bir dizi sanatsal, kültürel ve sosyal

etkinliği ve düzenlenecek fuarı da kapsamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, “İŞ HAYATINDA ENGELLİLER” konulu ulusal bir karikatür yarışması düzenlenmesi

uygun bulunmuştur.

Dünya nüfusunun yaklaşık % 15’i engelli ve sosyal hayatta birçok engelle karşılaşıyor. Engellilerin uğradıkları

negatif ayrımcılık ve toplum tarafından görmezden gelinmeleri ‘görünmez’ olarak yaşamalarına neden oluyor.

Engellilerin istihdamının sağlanması toplumsal bir sorumluluk ve hukuki bir zorunluluktur. En temel haklardan

olan istihdam hakkına erişemeyen engelliler kayıt dışı ve marjinal işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Engelli

bireylerin ekonomik ve toplumsal yaşama katılımlarının en iyi yollarından biri istihdam edilmeleridir. Dünya

genelinde çalışabilir durumda olan engelli nüfusun önemli bir kısmının işgücüne dahil olmadığı bilinmektedir.

Diğer yandan istihdam halinde olanlar da çalışma yaşamında önemli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların

başlıcaları; işyerindeki fiziki engeller, engelli çalışanlara yönelik tutum ve önyargılar, vasıfsız işlerde,

düşük ücretlerle çalışmak zorunda olmaları, terfi imkânlarının yoksunluğudur. Bu yarışmanın amacı engelli

çalışanların karşılaştıkları sorunların karikatür diliyle çizilmesidir.

Yarışmaya katılan karikatürcülerimizin, eserlerinde ‘iş hayatında engelliler’ konusunu işleyerek sorunu görünür

hale getireceklerine ve toplumsal duyarlılığın yanında farkındalığı da arttıracaklarına inanıyoruz.

2. KONU:

Yarışmanın Konusu “İŞ HAYATINDA ENGELLİLER” dir.

A- İşyeri çalışma ortamının ve işe alım süreçlerinin herkes tarafından erişilebilir olmaması

B- Engelli çalışanların işyerindeki herkesle aynı fırsatlara sahip olması için gerekli düzenlemelerin yapılmaması

C- Engellilerin özelliklerinin bilinmemesi ve farkındalığın olmaması

D- İş hayatında engellilere yönelik ayrımcılık ve ötekileştiren söylemlerin kullanımı

E- Engel durumuna uygun işlerin gözetilmemesi ve yerine hafif düzeyde engeli olan kişilerin “tercih edilmesi”

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı,

Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu

yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

4. KATILIM:

Yarışma ulusal olup 18 yaşını doldurmuş bütün herkese açıktır. Yarışmaya en fazla 5 karikatürle katılınabilir.

Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir ancak başka hiç bir (Ulusal-Uluslararası)

yarışmada ödül almamış olmalıdır; tespit edilenler elenir, verilen ödül geri alınır.

5. YARIŞMAYA KATILIM ŞEKLİ

5.1 Yarışmaya karikatürler sadece internet üzerinden verilen mail adresine gönderme yoluyla olacaktır.

5.2. İnternet Katılımı: Karikatürler 300 dpi, jpg, RGB formatında herhangi bir sıkıştırma programı kullanmadan

cartoonizmir@gmail.com adresine gönderilecektir. Karikatürlerin belirtilen mail adresine çeşitli sebeplerle

ulaşamamasından kurumumuz sorumlu değildir.

6.GENEL KOŞULLAR

6.1. Yarışmacılar karikatürleriyle beraber özgeçmiş ve iletişim bilgilerini içeren Katılım Formunu (Ek-1) mutlaka

mail ekinde göndermeleri gerekmektedir. Eksik olanlar yarışmaya dahil edilmez.

6.2. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. İzmir

Büyükşehir Belediyesi katılımcıların karikatürleriyle ilgili izinleri ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk

kabul etmez.

6.3. Yarışmaya katılan eserler, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelsizmir Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanacak

olan çeşitli tanıtım materyallerinde (broşür, sergi, billboard, durak raket, takvim, afiş vb.) eser sahibinin

ismi kullanılarak yayınlanabilecektir. Eser sahibi yayınlanan eserlerle ile ilgili olarak hiçbir koşulda telif talep

edemez ve yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

6.4. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan sağlıksız ve riskli sonuçlar ortaya çıkması durumunda ödül töreni yapılıp

yapılmayacağı kesin değildir. Bu durum ödül kazananlara önceden bildirilir ve daha sonra herhangi bir

hak iddia edilemez. Yapıldığı takdirde ödül kazananların törene katılmaları için 1 günlük konaklama, yemek,

ulaşımları (Otobüs) sağlanacaktır. Gelemeyenlerin para ödülleri Banka havalesi IBAN numarası ile kendilerine

gönderilecektir.

6.5. Yarışmada ödül kazanan yarışmacıların kazandıkları para ödüllerini tarafımıza ulaştırdıkları banka IBAN

numarasına havale yapılacaktır. Ödül sahibi, IBAN numarası ile birlikte istenen evrakları eksiksiz doldurmak,

imzalamak ve göndermek zorundadır. Ödül sahibinin IBAN numarasını bildirmemesi veya değişik sebeplerden

dolayı ödül bedelini alamaması ile doğacak durumlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 6 ay sonunda

zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Engelsizmir Şube Müdürlüğü ile yarışmacı

arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde

anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

6.6. Yarışmaya katılan karikatürlerden seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülenler kongrede sergilenecektir.

Eserlerden bir albüm yapılması halinde sadece albümde yer alan karikatürlerin sahiplerine bu

albümden gönderilecektir.

6.7. Katılım koşullarına uymadığı anlaşılan eserlerin dereceleri iptal edilerek, eser yarışmadan diskalifiye

edilecektir.

6.8. Yarışmaya, yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri (asil – yedek) ile 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları,

yardımcıları, çalışanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları katılamaz.

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ

Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile

yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde

anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

8. KARİKATÜR GÖNDERİM ADRESİ

Elektronik ortamda yapılacak olan gönderimler; cartoonizmir@gmail.com mail adresine yapılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Gönderim Tarihi: 07 / 11 / 2023

Sonuçların Duyurulması: 14 / 11 / 2023

9.ÖDÜLLER

Kazanan yarışmacılara verilecek ödüller şu şekildedir.

Birincilik; 40.000.00 TL

İkinciye; 30.000,00 TL

Üçüncüye; 20.000,00 TL

3 Adet Mansiyon Ödülü; 8.000,00 TL

10.YARIŞMANIN ASİL JÜRİ ÜYELERİ

Levent KÖSTEM (Engelsizmir Yürütme Kurulu Başkanı), Eray ÖZBEK (Karikatürist), Ömer ÇAM (Karikatürist), Zafer GÜVEN (Karikatürist), Savaş ÜNLÜ (Mizah Yazarı), Feride Çağla BEKAROĞLU (Sosyolog), Nilgün KARACAOĞLU (Sosyolog/Eşit Haklar İçin İzleme Derneği İzmir Temsilcisi)

11. YARIŞMANIN YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Cemal İLKBAHAR (Karikatürist)

12.YARIŞMA RAPORTÖRÜ

Gülşah BATMAZ, Raportör (İBB Engelsizmir Şube Müdürlüğü)

Yarışmacılarımıza Başarılar Dileriz.

Barış Karikatürleri Sergisi açıldı.

BASIN BÜLTENİ

Mustafa Yıldız

BARIŞ İÇİN KARİKATÜRLER

İzmir’in yeni sanat mekanlarından Dö Art Space karikatür sergisiyle ‘Barış Günü’ etkinliklerine devam ediyor. İzmirli Çizer Mustafa Yıldız’ın ‘Barış’ temalı karikatürlerinden oluşan sergi geçen gün görücüye çıktı. Ay sonuna kadar açık kalacak sergi, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Serginin açılış konuşmasını yapan sanatçı Yıldız; “Uzun yıllar karikatür ve mizah alanında çalışmalarım sürüyor. Gazete ve dergi çizerliğimin yanı sıra farklı yer ve zamanlarda kişisel ve karma sergilere katılıyorum. İzmir’de çocuklarla karikatür atölyelerinde buluşuyorum. Karikatür çizmenin püf noktalarını öğretmeye çalışıyorum. Karikatür yarışmaları düzenleyip, seçici kurullarında yer alıyorum. 

İnsanlık tarihinde savaşlar hep mutsuzluk, göz yaşı, acılar ve hüzünler getirmiştir. Barış ise insanları birleştiren, dostça, kardeşçe bir yaşam sunmaktadır. Her zaman barıştan yana olmak zorundayız. Ben de karikatürlerimle bu konuya dikkat çekmek için buradayım” dedi.

“Bir Çizgide Dört Renk” Karikatür sergisi Kuşadası Kuakmer’de açıldı.

KUŞADASI’NDA “BİR ÇİZGİDE DÖRT RENK” KARİKATÜR SERGİSİ

Boyabatlı karikatür sanatçısı Aşkın Ayrancıoğlu ve karikatürist arkadaşları Altan Özeskici, Lütfü Çakın ve Musa Keklik’in eserlerinden oluşan “Bir Çizgide Dört Renk” karikatür Sergisi Kuşadası KUAKMER (Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi) salonunda açıldı. 

Karikatür sanatçıları Aşkın Ayrancıoğlu, Altan Özeskici, Lütfü Çakın ve Musa Keklik’in 10’ar eseriyle katıldığı sergi 15 Ağustos Salı günü saat 18.00’de KUAKMER temsilcisi Zerrin Boratav Bağçivan’ın konuşmasıyla açıldı.

Bir Çizgide Dört Renk Karikatür Sergimiz 15 Ağustos 2023 tarihinde Kuakmer sergi salonunda saat 18 oo ‘de açılacaktır.

Bir Çizgide Dört Renk karikatür sergisi 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 18.00’de Kuşadası KUAKMER’de açılıyor. Aşkın Ayrancıoğlu, Altan Özeskici, Lütfü Çakın ve Musa Keklik’in toplam 40 karikatüründen oluşan sergi. 29 Ağustos 2023 tarihine kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek.

Kemal Sunal ‘a Saygıyla

Kemal Sunal Kasım 1944 Küçük Pazar / Fatih İstanbul – 3 Temmuz 2000 İstanbul
Büyük ustaya saygıyla..

23 yıl oldu aramızdan ayrılalı büyük ustanın filmlerini her birini defalarca izlememe rağmen büyük haz alıyorum. Her izlediğimde mimikleri ve toplumsal sorunları ele alıp ironisini ne kadar güçlü bir şekilde bizlere hicvetmiş .

seni unutmadık unutmayacağız.

2. Sinoplu Diyojen Uluslar arası Karikatür Yarışması Sonuçlandı.

AMAZONLAR” KONULU, SİNOPLU DİYOJEN 2. ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI SONUÇLANDI .Ayancık Belediyesi ve Sinop Yazarlar, Şairler ve Sanatçılar Derneği tarafından düzenlenen Amazonlar Konulu 2. Sinoplu Diyojen Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlanmıştır.Heykel sanatçısı Eşref Baş (Türkiye), yazar Tufan Bilgili (Türkiye) ve karikatür sanatçıları Adnan Taç (Türkiye), Altan Özeskici (Türkiye), Aşkın Ayrancıoğlu (Türkiye), Elena Ospina (Kolombiya), Erhan Yaşar Babalık (Türkiye), , Isabela Kowalska (Polonya), Musa Keklik (Türkiye), ve Nahid Maghsoudi (İran)’den oluşan seçici kurul 46 ülkeden 217 sanatçının 850 eserini incelemiştir. Çocuk evliliklerine, kadına şiddete, taciz ve tecavüzlere, kadın cinayetlerine, kadının sömürülmesine, köleleştirilmesine, erkek egemenliğine karşı Amazonların savaşçı ruhunu eserlerinde estetik ve sanatsal değerlerle yansıtan eserler arasından ödüle değer görülenler şu şekilde belirlenmiştir… Büyük Ödül: MUSA GÜMÜŞ-TÜRKİYEBaşarı Ödülleri: ANDREA PECCHIA-İTALYA, OLEKSIY KUSTOVSKY-UKRAYNA, DORU AXINTE-ROMANYA, KÜRŞAT ZAMAN-TÜRKİYE Özel Ödüller:Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Özel Ödülü: ERAY ÖZBEK-TÜRKİYETebeşir Karikatür Dergisi Özel Ödülü: LÜTFÜ ÇAKIN-TÜRKİYESinop Ticaret ve Sanayi Odası Özel Ödülü: MUSTAFA KURMALI- TÜRKİYESinop Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Özel Ödülü: JEAN-LOIC BELOM-FRANSAAşkın Ayrancıoğlu Karikatür Atölyesi Özel Ödülü: BEHRANG JEDDI-İRANSinop Barosu Özel Ödülü: SANTIAGO CORNEJO-ARJANTİNSinop Yazarlar, Şairler ve Sanatçılar Derneği Özel Ödülü: CENK ALPARSLAN-TÜRKİYESinop İş İnsanları Derneği Özel Ödülü: MARIAN AVRAMESCU-ROMANYASinop Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği Özel Ödülü: RAITA OHTANI-JAPONYAEren Ailesi Özel Ödülü: HAMID GHALIJARI-İRANTHE 2nd INTERNATIONAL CARTOON COMPETITION BY DIOGEN OF SINOP WITH THE THEME OF “AMAZONS” RESULTS.The 2nd Sinoplu Diogenes International Amazons Cartoon Competition, organized by the Municipality of Ayancık and the Sinop Writers, Poets and Painters Association, was concluded.Sculptor Eşref Baş (Turkey), writer Tufan Bilgili (Turkey), and cartoonists Adnan Taç (Turkey), Altan Özeskici (Turkey), Aşkın Ayrancıoğlu (Turkey), Elena Ospina (Colombia), Erhan Yaşar Babalık (Turkey), Isabela Kowalska (Poland), Musa Keklik (Turkey), and Nahid Maghsoudi (Iran) selected 850 works of 217 artists from 46 countries.Among the artists who reflect the warrior spirit of the Amazons against child marriage, violence against women, abuse and rape, femicide, exploitation, enslavement of women and male domination with aesthetic and artistic values, the following were awarded:Grand Prize:MUSA GÜMÜŞ-TÜRKİYEAchievement Awards:ANDREA PECCHIA-ITALY,OLEKSIY KUSTOVSKY-UKRAINE,DORU AXINTE-ROMANIA,KÜRŞAT ZAMAN-TÜRKİYESpecial Prizes:Sinop Chamber of Tradesmen and Craftsmen Special Award: ERAY ÖZBEK-TÜRKİYETebesir Cartoon Magazine Special Award: LÜTFÜ ÇAKIN-TÜRKİYESinop Chamber of Commerce and Industry Special Award: MUSTAFA KURMALI-TÜRKİYESinop Tradesmen and Bail Cooperative Special Award: JEAN-LOIC BELOM-FRANCEAşkın Ayrancıoğlu Cartoon Atelier Special Award: BEHRANG JEDDI-IRANSinop Bar Association Special Award: SANTIAGO CORNEJO-ARGENTINESinop Writers, Poets and Artists Association Special Award: CENK ALPARSLAN-TÜRKİYESinop Business People Association Special Award: MARIAN AVRAMESCU-ROMANIASinop History and Culture Research Association Special Award: RAITA OHTANI-JAPANEren Family Special Award: HAMID GHALIJARI-IRAN

Büyük Ödül Musa Gümüş
Başarı Ödülü Andrea Pesshıa Italıa
Başarı Ödülü OLEKSIY KUSTOVSKY /UKRAINA
BAŞARI ÖDÜLÜ DORU AXINTE ROMANIA
BAŞARI ÖDÜLÜ KÜRŞAT ZAMAN /TURKIYE
LÜTFÜ ÇAKIN TEBEŞİR KARİKATÜR DERGİSİ ÖZEL ÖDÜLÜ TURKIYE
ERAY ÖZBEK ÖZEL ÖDÜL TURKEY
MUSTAFA KURMALI TURKEY SPECIAL PRIZE
JEAN LOIC BELOM FRANSA SPECIAL PRIZE
SANTIAGO CORNEJO ARJANTIN SPECIAL PRIZE
CENK ALPASLAN TÜRKİYE SPECIAL PRIZE
MARIAN AWRAMESCU ROMANIA SPECIAL PRIZE
RAITA OHTANI JAPAN SPECIAL PRIZE
HAMİD GHALİJARI İRAN SPECIAL PRZE
Behrang Jeddi /. iran

“Yılmaz Büyükerşen” Portre Karikatür Sergisi Eskişehir Odunpazarı’da 21.06.2023 Tarihinde açıldı.

”Yılmaz Büyükerşen Karikatür Sergisi” açıldı.

Karikatürcüler Derneği üyelerinin eserlerinden oluşan ”Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz BÜYÜKERŞEN Karikatür Sergisi” 21 Haziran 2023 tarihinde, Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonunda açıldı. Sergiye tüm karikatür severler davetlidir.

Sergi 2 Temmuz 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir. 

Sergiye katılan karikatüristler:
Ali Şur, Akdağ Saydut, Ahmet Öztürklevent, Aşkın Ayrancıoğlu, Aziz Yavuzdoğan, Abdülkadir Demirhindi, Ayşe Işın, Altan Özeskici, Birol Çün, Banu Moğulkoç, Burak Ergin, Cemalettin Güzeloğlu, Cumhur Gazioğlu, Deniz Zeyrek, Devrim Demiral, Ekrem Borazan, Ergün Gündüz, Hakan Eken, Hüseyin Aslan, Hande Dilek Akçam, İlker Ekici, İsmet Efe, Kadir Doğruer, Kürşat Coşgun, Kemal Buluş, Lütfü Çakın, Mehmet Ali Güneş, Mehmet Zeber, Musa Keklik, Murteza Albayrak, Mehmet Selçuk, Menekşe Çam, Murat Özmenek, Murat Sayın, Metin Peker, Muhammet Şengöz, Mümin Durmaz, Muhittin Köroğlu, Metin Üstündağ, Mahir Erdem, Mehmet Şenocak, Nuhsal Işın, Oğuz Gürel, Ozan Soydan, Öznur Kalender, Raif Gökkuş, Şevket Yalaz, Vahit Akça, Zeki Bol.


Sergi afişi
Altan Özeskici
Ali Şur
Aşkın Ayrancıoğlu
Burak Ergin
Mümin Durmaz
Lütfü Çakın
Nuhsal Işın
Murat Sayın
Cemalettin Güzeloğlu
Akdağ Saydut
Devrim Demiral
Raif Gökkuş
Musa Keklik
Aziz Yavuzdoğan
İbrahim Tuncay
Sergiden bir bölüm
Birol Çün
Murat Özmenek
Sergide Çizer Altan Özeskici
Muhammed Şengöz
Ayşe Işın
Ekrem Borazan
Şevket Yalaz
Kemal Buluş
Muhittin Köroğlu
Kadir Doğruer
Sergiden bir bölüm
Sergiden bir bölüm
Mehmet Zeber
Menekşe Çam
Öznur Kalender
Ahmet Öztürk Levent
İlker Ekici
Murteza Albayrak

Kişiye özel KARİKATÜR çizilir

Kişiye özel karikatür çizilir . Sizlerde kendinizi karikatür gibi görmek istiyorsanız.

Lütfen iletişime geçiniz. Size bir telefon kadar yakınım.

Lütfü Çakın 05347895438

örnek karikatürler

Kişiye özel karikatür 35×50 renkli
Renkli abartılı komik eğlenceli
35X50 RENKLİ ABARTILI FANTASTİK
Her Zaman evinizin bir odasını süsleyecek olan ölümsüz bir eser
Çocuklar karikatürü çok severler

Sevdiklerinize hediyeler yağdırın.

Sevdiklerimize özel günlerinde ona özel bir şeyler vermek isteriz. Anneler günü, Babalar günü , Dünya kadınlar günü , Sevgililer günü, Doğum günü gibi günlerde

Sevdiklerimize bizi yad etmeleri için onlara güzel hediyeler vermek isteriz.

Bu güzel hediyelerin başında “PORTRE KARİKATÜR” gelir.

Portre karikatürün özelliği farklı olmasından kaynaklanır. Yani abartılı ,komik,

fantastik . Renkli tamamen el çizimi MANUEL diye hitap ettiğimiz kalem boya çini mürekkep, ekolin ,kuru kalem, soft pastel karışık teknikle yapılır. Ebat 35×50 beyaz

300 gram tuale karton üzerine bir gün içinde çizilir .Korumalı sağlam ambalaj yapılarak

adrese kargo ile gönderilir. İletişim Lütfü Çakın 0534 789 54 38 watsap yada e- posta üzerinden sipariş verilebilir. Mail olarak sipariş verilecekse lütfen telefonla ulaşıp bilgi alabilirsiniz.. Örnek çizimler.

2016 Qatar Doha Soıg wakif art center 25 ocak- 4 Şubat 2016
2022 Kuşadası canlı performans
2022 Kuşadası canlı performans
2016 Qatar Doha Soig Wakif Art Center 35 x50 karışık teknik
2016 Qatar Doha Soig Wakif Art center
2022 Kuşadası canlı performans 35x 50 karışık teknik
2016 Qatar Doha Soig Wakif Art Center canlı çizim
2022 Kuşadası canlı performans bu karikatür iki saat içinde çizilmiştir.

yirmi dakikada çizim tamamlanmıştır.

Karikatürlerde benzerlik konusu

Her ne kadar ismi portre karikatürde olsa benzerlik konusunu ele alıyoruz. !

Karikatürün ne olduğunu bilmiyoruz. Zannediyoruz ki portre karikatür çizdirdiğimiz zaman…

tıpa tıp benzer . Beklentimiz sadece benzerlik üzerine ..!

Oysa portre karikatür bir abartı sanatıdır. Üç temel ana unsurdan oluşur. Hiciv. yergi, alay ve bunların üzerine ayrıca süslenip bezenirse o karikatürden daha güzeli ne olabilir. Kırk yılı aşkın bir süredir portre karikatür çiziyorum. Turistlerde hiç birisinin benzerlik konusuna takılmadığına tanık oldum. Beklentileri sadece komik olsun abartılı

olsun eğlenceli olsun yeter.

Karikatürcü kocaman bir burun ve kocaman bir çene gördüğü zaman onu daha çok abartmalıdır. Yoksa karikatür olmaz .

Ayrıca bakış açısı çok önemlidir. Bırakın karikatürcüyü rahat olsun rahat çizisin.

Benzemiş benzememiş kaygısı yaşamasın. Sizi kendi gözüyle görsün bakalım ne kadar benziyor.?

Benzetme bakış açısına bağlı
Çocuklar kadar mutlu olmalıyız .
Her ne kadar abartılı olsa bile kendisinden daha çok kendisine benziyor.
Öyle diyorlar kendisinden daha çok kendisine benziyor.
Çocuklardaki neşe mutluluk büyüklerde yok.
Özel günlerde özel hediyeler

Sevdiklerinizi sevindirin.

Sevdiklerinizi sevindirin . Onlara süpriz hediyeler içinde karikatür çizdirin. Ömür boyu evinizin bir köşesinde çerçeveli karikatürle anılarınız tazelensin. Karikatürle Fotoğraf ,RESİM, KARAKALEM

arasındaki fark karikatürlerde abartı olması ve bir konuyu işlemesidir. Daha zengin daha sevimli daha komik olmasıdır.

Sizlerde böyle düşünüyorsanız sipariş için iletişime geçiniz.

İletişim Lütfü Çakın 0 534 789 54 38

ÖRNEK ÇİZİMLER

Sinemamızın beyefendi Babası Hulusi Kentmen
Özel Bir sipariş Ferdinand King Romanıa
MR Bean karikatür 35x 50
Mutluluk anı 35×50 renkli
Tatil Anısı 35×50
Gülmek güldürebilmek iyidir.
Özel bir sipariş 50×35 RENKL
Sempatik sevgililer 35x 50 Renkli

Tarım konulu Köylünün örgütlü gücü ” Kooperatif ” Konulu Ulusal Karikatür yarışması sonuçlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” anlayışıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen ulusal karikatür yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi. “Köylünün Örgütlü Gücü Kooperatif” temasıyla yapılan yarışmada birinciliği Halit Kurtulmuş Aytoslu, ikinciliği Mehmet Selçuk, üçüncülüğü Ahmet Öztürklevent kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Köylünün Örgütlü Gücü Kooperatif” temasıyla bu yıl ikincisini düzenlediği ulusal karikatür yarışmasında dereceye giren eserler belirlendi. Birinciliği Bursa’dan Halit Kurtulmuş Aytoslu, ikinciliği Denizli’den Mehmet Selçuk, üçüncülüğü İstanbul’dan Ahmet Öztürklevent’in kazandığı yarışmada İzmir’den Melek Demirel, Kocaeli’nden Mustafa Enes Çakıcı ve Sinop’tan Zeliha Nur Maviş ise Genç Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Seçici kurul Kocaeli’nden Ahmet Özalp, İzmir’den Cemalettin Güzeloğlu ile İstanbul’dan Nuhsal Işın’ı ise mansiyon ödülüne layık gördü.

186 eser katıldı
Tarımsal üretim faaliyetlerinde örgütlenmenin güçlendirilmesinin hedeflendiği yarışmaya 95 kişi toplam 186 karikatürle katıldı.

Karikatürist Mehmet Tevlim, Muhittin Köroğlu, Mustafa Yıldız ve Yusuf Akıncı, S. S. Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve S. S. İzmir Köy Koop Birliği Denetim Kurulu Üyesi Nurgül Uçar Aktuğ, S. S. Gödence Tarımsal Kalkınma Yönetim Kurulu Başkanı Çağatay Özcan Kokulu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Şevket Meriç’ten oluşan Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirmede 9 katılımcı ödül almaya hak kazandı.

5 Haziran’da İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde (İZTAM) yapılan Seçici Kurul toplantısından sonra İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay yarışma hakkında bilgi aldı.

Yarışmanın birincisi Bursa’dan “HALİT KURTULMUŞ AYTOSLU ”
Yarışmanın 2 . Mehmet Selçuk Denizli
Tarım KÖYLÜNÜNÜN ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİNİN BU YIL 3 AHMET ÖZTÜRK LEVENT1-
1- Mansiyon ödülü ” AHMET ÖZALP”
2. Mansiyon ödülü “CEMALETTİN GÜZELOĞLU”
3. Mansiyon ödülü İstanbul’dan Nuhsal IŞIN kazandı.
Zeliha Nur Maviş SİNOP Gençler teşvik ödülü
Enes Çakıcı karikatürü Genç Teşvik Ödülü
İzmir’den Melek DEMİREL Genç teşvik ödüllerine seçildiler.

Hediye karikatür çizdirin.

Sevdiklerinize özel günlerin anısına portre karikatür çizdirin.

Özel günler Evlilik yıl dönümü ,Dünya sevgililer günü, Anneler günü, Firma açılışları ,piknik tarzı ,Düğün törenlerinde karikatürist davet edebilirsiniz. Bireysel yada toplu portre karikatür çizimleri yaptırmak için lütfen iletişime geçiniz. Tel 0534 789 54 38

Örnek çalışmaları inceleyeniz.

Böyle abartılı karikatür sever misiniz ?
Eskilerden bir çizim 35×50 Renkli
Tatil keyfine karikatür ekle..
35×50 renkli Aybalam Özümsen ..
Tatilde Karikatür hediyesi
Etkinlik anında küçük dila’ya AVM anısı A-3 Ebat Logolu hediye
Canlı performans anı küçük çocuk meraklı gözlerle bakıyor. Avm anısı

Sinoplu Diyojen Uluslararası Karikatür Yarışması konusu “Amazon” Kadınlar

SİNOPLU DİYOJEN 2. ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI”
1- Yarışma amatör ve profesyonel bütün dünya sanatçılarına açıktır.
2- Yarışmanın konusu; “Amazonlar” olarak belirlenmiştir.
Amazonlar… Antik zamanın kadın savaşçıları. Binlerce yıl insanların ilgisini çekmiş, sempatisini toplamış özgür kadınlar. Herodot gibi tarihçiler Amazonların vatanını Kuzey Anadolu olarak anlatmışlardır. Ancak, Baltık ülkelerinden Kuzey Afrika’ya kadar herkesin bir ucundan sahiplenmeye çalıştığı mittir Amazonlar…
Adını Amazon Kraliçesi Sinope’den alan Sinop şehrinde düzenlenen bir karikatür yarışması için “Amazonlar” konusu olmazsa olmazdı. Sinop kadınları Anadolu’da Amazonların ruhunu en iyi yansıtan özgür, baskın karakterler olarak örnek olmayı hala sürdürmektedirler…
Yarışmacılardan beklentimiz; Çocuk evliliklerine, taciz ve tecavüzlere, kadına şiddete, kadın cinayetlerine, kadının sömürülmesine, köleleştirilmesine, erkek egemenliğine karşı Amazonların savaşçı ruhunu eserlerinde yansıtmalarıdır…
3- Yarışmaya katılacak eserlerde teknik serbesttir. Eserler daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
4- Katılan tüm sanatçılara dijital sertifika gönderilecektir.
5- Katılımcılar istedikleri sayıda eser gönderebilirler. Ancak bir çizere birden fazla ödül verilmez.
6- Gönderilecek karikatürler en fazla A3 (29,7 cm x 42 cm) boyutunda, 300 dpi çözünürlüğünde ve jpg formatında olmalıdır.
7- Yarışmaya katılacak eserler 15 Haziran 2023 tarihine kadar e-posta yoluyla; “sinopludiyojencartoons@gmail.com” adresine gönderilmelidir.
8- Eserlerle birlikte bütün sanatçılar adını, posta adresini, telefonunu, e-mail adresini, kısa özgeçmişini ve bir adet fotoğrafını da göndermelidirler.
9- Yarışmanın sergisi ve ödül töreni daha sonra açıklanacak bir tarihte Sinop-Ayancık’ta gerçekleştirilecektir. Törene katılanların yol masrafları kendilerine ait olacak, konaklamaları karşılanacaktır. Törene katılamayanların ödülleri adreslerine gönderilecektir.
10- Ödüller: Büyük Ödül: 10.000 TL/Plaket
4 Adet Başarı Ödülü: 2.000 TL/Plaket
Çeşitli Kurumların Vereceği Özel Ödüller: Plaket
11- Seçici kurulda; heykel sanatçısı Eşref Baş (Türkiye), yazar Tufan Bilgili (Türkiye) ve karikatür sanatçıları Adnan Taç (Türkiye), Altan Özeskici (Türkiye), Aşkın Ayrancıoğlu (Türkiye), Elena Ospina (Kolombiya), Erhan Yaşar Babalık (Türkiye), , Isabela Kowalska (Polonya), Musa Keklik (Türkiye), ve Nahid Maghsoudi (İran) bulunmaktadır.
12- Yarışmaya katılan karikatürler ödül alsın ya da almasın, yarışmayı düzenleyen kurumlar tarafından, Sergi, Afiş, Kitap, Albüm, e-Albüm, Takvim, Broşür, vb. yayınlarda kullanılabilir. İnternet ortamında yayımlanabilir. Bunun dışında eserlerin tüm yayın hakları sanatçılara aittir.
13- Yarışma sonuçları Temmuz Ayının ilk haftası içinde açıklanacaktır.
14- Yarışmaya katılan karikatüristler yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.
15- Yarışma; Ayancık Belediyesi ve Sinop Yazarlar, Şairler ve Sanatçılar Derneği tarafından düzenlenmektedir…
https://sonhaber.ch/sinoplu-diyojen-2-uluslararasi-karikatur-yarismasi/

Karikatür çizdirin.

İnsanoğlu yaşadığı süre içinde nefes alır su içer beslenir. Doğadan ,güneşten denizden

güzel havadan oksijen alır. Portre karikatürde yaşamınıza renk katar. Anılarınızı ölümsüzleştirir. Portre karikatür abartı sanatı olmasına istinaden güzel sanat dallarının en güzel fantastik olanlarından biridir. Çünkü güldürür. Güldürürken düşündürür.

Sizlerde karikatür çizdirmek isterseniz bana ulaşın. İletişim Lütfü Çakın 0 534 789 54 38

Örnek çalışmalara bakınız.

Siyah beyaz çalışma 29×42 A-3 Ebat Etkinlik anısı
Siyah beyaza yakın yalın fantastik
Eminim bu çizimlerimin çoğu çerçeveli bir şekilde evleri süslemektedir.
Küçük bir çocuğu güldürebilmek en güzel şey olsa gerek.
Mutluluklar küçük enstantanelerden ibarettir.
Tatil anısı 03 Haziran 2023
Nargile keyfi 03. Haziran 2023

Etkinlikler yaşamın nefesidir.

Etkinlikler bayram havasında geçiyor. Mutluluğun sırrıdır. Nefes almak gibi dostlarla bir araya gelmek. Özlem gidermek varlığını bilmek gibidir.

Portre karikatür çizimi yapmak canlı performans anını yaşamak gerek.

Açılışlar, piknikler, düğünler, kongreler, bayii toplantıları ve daha bir çok mutlu gününüzde karikatür ustaları yanınızdadır. Siyah beyaz veya renkli çalışmalar çok kısa

sürede tamamlanır . Çizimler etkinlik anında konuklara teslim edilir. Sizlerde etkinliğinizde “KARİKATÜRCÜ” isterseniz lütfen iletişime geçiniz. Örnek çalışmalar.

İletişim : Lütfü ÇAKIN 0 534 789 54 38

Baba ile kızının mutluluğu 35//x50 renkli logolu kağıt üzerine çizim süresi 10 dakika
Küçük bir çocuğu güldürebildiysek ne mutlu özel günler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Hazır logolu kağıt üzerine özel günler anısı Anneler günü , Babalar günü , vs
25×35 ETKİNLİK ANISI

Sipariş karikatür isteyebilirsiniz.

Size özel portre karikatür siparişleri alınır. Sipariş karikatürlerin boyutu 35×50 Beyaz karton üzerine önce taslak şeklinde kurşunkalemle çizilir. Daha sonra ten rengi boyanır.

Fırça uçlu kalemlerle çizimleri tamamlandıktan sonra kuru kalem boyalarla ince detaylar

yapılır. Siparişlerinizi meslek yada hobi olarak çizdirebilirsiniz. Siparişlerinizi verdikten sonra bir gün içinde sağlam ambalaj yapılarak kargo adresinize güvenli bir şekilde gönderilir.. Kargo ücreti alıcıya aittir. ÖRNEK KARİKATÜRLERE BAKMAK İÇİN LÜTFEN KARİKATÜRLERİ İNCELEYİNİZ. İLETİŞİM Lütfü ÇAKIN 05347895438

35X50 RENKLİ ÖZEL SİPARİŞ

35X50 RENKLİ KARİKATÜR
35X 50 KARİKATÜR Farklı kompozisyon yaratmak iletişimle olur.
Her bir çizimin esprisi farklı olmalıdır.
çoklu çizim yapılır. Karikatürde sınır yoktur. Düşünsel yaratıcılık vardır.

35x 50 renkli canlı performans

Özel sipariş kargoyla sahiplerine ulaştı.
Her karikatürde farklı komik süprizler olmalıdır.

Etkinliklerde Buluşalım.

Etkinliklerde buluşalım. Seminerler , Bayii toplantıları , tıp kongreleri ,düğünler , fuarlar , piknik alanında gün içersinde onlarca veya yüzlerce portre karikatürler çizilir .Organizasyon firmaları tarafından düzenlenen festival veya şenliklerde etkinliklerine renk katmak ve kalıcı hediyeler sunmak İçin karikatürcüyle iletişime geçebilirler.

O günün anısını kalıcı hale getirmek için firma logosunu ve tarihi antetli kağıda hazırlayabiliriz . Etkinliklerde birden çok karikatürcüyü davet edebiliriz. Daha fazla kişinin portre karikatürlerini çizmek bizim elimizde

Karikatürist

Lütfü çakın 0534 789 54 38

35×50 Renkli
Etkinlik anımız çocuklarla
avm etkinliği
araya fotokopi kağıdı koydum. Şaka şaka çok benzemiş derler ya işte o .!
2016 Qatar doha kenti souig vakif art center hatırat
Bir çocuğun mutluluk anı
Kuşadasında canlı performans çizimi
Qatar doha soıg vakif art center 2016
qatar doha 2016 soig wakif art center
sıcak ülkenin sıcak insanları qatar soig wakif art center by Lutfu cakin
35x 50 canlı performans karışık teknik
soig wakif art center qatar doha 2016
2022 yılı canlı performans 35×50 Karışık teknik

6. Eflatun Nuri Karikatür Ödülleri verildi.

6.Eflatun Nuri Ulusal karikatür yarışması ödül Töreni 10.Ocak 2023 Çalışan Gazeteciler gününde “Ahmet Adnan Saygun “ Sanat Merkezinde görkemli bir organizasyonla ödülleri kazananlara teslim edildi.Törende İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi , Konak Belediye Başkanı Abdul Batur ve 6. Eflatun Nuri karikatür yarışma Koordinatörü Sadık Pala,nın konuşmalarının ardından grup pozitif konseriyle izleyicileri büyülediler. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. 10. 01. 2023

Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin birlikte düzenlediği 6. Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gerçekleşti.

Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC), her yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde düzenlediği Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Ödül Töreni,Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleşti. Bu yıl “demokrasi ve özgürlük” temasıyla 6’ncısı düzenlenen yarışmanın ödül törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la birlikte İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmet Orhan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Yavuz Değirmenci ve Veysi Akay, CHP İzmir İl Sekreteri Ahmet Yıldız, Gelecek Partisi İl Başkanı Onur Sivaslı, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, Gelecek Partisi Konak İlçe Başkanı İsmet Orhan ve Menderes İlçe Başkanı Eyüp Akbaş, Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması Genel Koordinatörü Karikatürist Sadık Pala, İGC önceki dönem Başkanı Misket Dikmen, İGC Yönetim Kurulu Üyeleri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri, oda temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Positive Live Project grubunun konseriyle taçlanan gecede, yarışmada derece alanlara ödülleri alkışlar eşliğinde verildi.

Sevdiklerinizi sevindirin .Özel sipariş hediyeler ..

Sevdiklerinizi sevindirin. Mutluluk enstantanelerini yaşamak için sevdiklerinize özel portre karikatürler yaptırabilirsiniz.

Neden özel : Çünkü fotoğraf değil farklı renkler çizgilerle kişiyi yansıtan esprili çizimler

sadece sizin size özel örnek çalışmalar.

anneler günü, babalar günü ,sevgililer günü, dünya kadınlar günü ,evlilik yıl dönümü ,

tüm güzel günlerin anısına özel siparişlerinizi verin bir kaç gün içinde orjinal karikatür elinizde olur. Örnek çalışmalar aşağıda yer almıştır.

Bilgi ve iletişim için Lütfü Çakın 05347895438

Siyah beyaz bir çalışma 10 dakikada çizilmiştir.
Özel sipariş iki saat içine çizilmiştir.
Canlı performans üç kişi bir saat içinde çizilmiştir.
Canlı performans