Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması 2023 tema “Sonsuza kadar cumhuriyet”

7. EFLATUN NURİ ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KATILIM KOŞULLARI:

Yarışma Konusu: SONSUZA KADAR CUMHURİYET.

Yarışma amatör ya da profesyonel bütün karikatür çizerlerine açıktır. Seçici kurul üyeleri ve

birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.

Gönderilecek karikatürler yayımlanmış olabilir, ancak bir başka yarışmadan ödül almamış olması gerekmektedir.

Yayımlanmış Basın Karikatürü Ödülü:

Ulusal veya yerel gazetelerde yayımlanmış konu ile bağlantılı karikatüre verilecektir.

Mustafa Bora Özel Ödülü:

Portre dalında yapılacaktır. Bu yıl ki portre konusu FİLENİN SULTANLARI olacaktır.

Yarışmaya gönderilecek karikatürlerde çizim tekniği serbesttir. Başvurular e-posta ile yapılacaktır.

Yarışmacılar her iki dalda da katılım sağlayabilirler.

Gönderilecek karikatürler A4 boyutunda 300 dpi çözünürlükte olmalıdır. Her yarışmacı en fazla 3 (üç) karikatür ile katılabilir. Yarışma karikatürleri ödül alsın veya almasın iade edilmez. Katılımcılar ödül alsın ya da almasın karikatürlerin her türlü kullanım hakkı, eser sahibinin yanı sıra İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Konak Belediyesine de aittir.

Yarışmacılar, karikatürlerini yollarken ad ve soyadları ile iletişim bilgilerini (kesin ve açık mektup adresi, telefon numarası ve e-posta adresini) yazmalıdır.

Karikatürler en son 15 Aralık 2023 Cuma 17.30’a kadar Konak Belediyesi’nin şartnamede belirtilen (eflatunnuriyarisma@gmail.com) e-posta adresine ulaşmış olmalıdır.

Ödüller, belirlenen tarihte sahiplerine verilecektir.

Yarışmada ödül kazanan sanatçıların yurt içi otobüs ya da uçak (ekonomi sınıfı) geliş-gidiş ulaşım ve 1 gecelik konaklama masrafları karşılanacaktır. Yarışmacıların beraberinde getirecekleri misafirlerin masrafları kendilerine ait olacaktır. Törene katılamayanların ödülleri adreslerine gönderilecektir.

Yarışma karikatürlerinden seçilen eserler sanat galerilerinde sergilenecektir.

Eserlerini yarışmaya gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.

JÜRİ ÜYELERİ:

Dilek GAPPİ İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Abdullah TUNALI Konak Belediyesi – Kültür Sosyal İşler Müdürü

Kamil MASARACI Karikatürist

Sadık PALA Yarışma Koordinatörü, Karikatürist

Zafer GÜVEN Karikatürist

Mustafa YILDIZ Karikatürist

Ömer ÇAM Karikatürist

Cemal İLKBAHAR Karikatürist

Sezer DÖNMEZ Karikatürist

ÖDÜLLER:

Birincilik 20.000 TL

İkincilik 15.000 TL

Üçüncülük 10.000 TL

Başarı Ödülü (3 Adet) 5.000 TL

Konak Belediyesi Özel Ödülü 5.000 TL

Jüri Özel Ödülü 3.000 TL

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Özel Ödülü 5.000 TL

Mustafa BORA Portre Ödülü (3 Adet) 5.000 TL

Yayımlanmış Basın Karikatürü Ödülü

YARIŞMA TAKVİMİ:

Eser son gönderim tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma

Jüri değerlendirme toplantısı: 16 Aralık 2023 Cumartesi

Yarışma sonuçlarının açıklanması: 20 Aralık 2023 Çarşamba

Ödül Töreni Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba

Yazışma Adresi: Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi

Alsancak Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Cad. No:12, 35220 Konak/İZMİR

Web Adresi: www.konak.bel.tr

E-posta: eflatunnuriyarisma@gmail.com 

Yarışma Sekreterliği: Fulden KİBAROĞLU

İletişim Numarası: 0530 870 05 90

İş hayatında Engelliler konulu Ulusal karikatür yarışması

SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ENGELSİZMİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ENGELSİZMİR 2023 ULUSLARARASI KONGRESİ KAPSAMINDA

GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN “İŞ HAYATINDA ENGELLİLER” KONULU

ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

1. AMAÇ:

Engelsiz yaşamın öncüsü olabilmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerin sorunları

ve çözümlerine yönelik olarak 1-3 ARALIK 2023 tarihlerinde “Engelli çalışmalarında Yenilikçi Yaklaşımlar”

temalı Uluslararası Katılımlı Engelsizmir 4. Kongresini gerçekleştirilecektir. ENGELSİZMİR 2023 bilimsel

bir kongre olmasının yanında, kentsel yaşamda engellileri görünür kılacak bir dizi sanatsal, kültürel ve sosyal

etkinliği ve düzenlenecek fuarı da kapsamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, “İŞ HAYATINDA ENGELLİLER” konulu ulusal bir karikatür yarışması düzenlenmesi

uygun bulunmuştur.

Dünya nüfusunun yaklaşık % 15’i engelli ve sosyal hayatta birçok engelle karşılaşıyor. Engellilerin uğradıkları

negatif ayrımcılık ve toplum tarafından görmezden gelinmeleri ‘görünmez’ olarak yaşamalarına neden oluyor.

Engellilerin istihdamının sağlanması toplumsal bir sorumluluk ve hukuki bir zorunluluktur. En temel haklardan

olan istihdam hakkına erişemeyen engelliler kayıt dışı ve marjinal işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Engelli

bireylerin ekonomik ve toplumsal yaşama katılımlarının en iyi yollarından biri istihdam edilmeleridir. Dünya

genelinde çalışabilir durumda olan engelli nüfusun önemli bir kısmının işgücüne dahil olmadığı bilinmektedir.

Diğer yandan istihdam halinde olanlar da çalışma yaşamında önemli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların

başlıcaları; işyerindeki fiziki engeller, engelli çalışanlara yönelik tutum ve önyargılar, vasıfsız işlerde,

düşük ücretlerle çalışmak zorunda olmaları, terfi imkânlarının yoksunluğudur. Bu yarışmanın amacı engelli

çalışanların karşılaştıkları sorunların karikatür diliyle çizilmesidir.

Yarışmaya katılan karikatürcülerimizin, eserlerinde ‘iş hayatında engelliler’ konusunu işleyerek sorunu görünür

hale getireceklerine ve toplumsal duyarlılığın yanında farkındalığı da arttıracaklarına inanıyoruz.

2. KONU:

Yarışmanın Konusu “İŞ HAYATINDA ENGELLİLER” dir.

A- İşyeri çalışma ortamının ve işe alım süreçlerinin herkes tarafından erişilebilir olmaması

B- Engelli çalışanların işyerindeki herkesle aynı fırsatlara sahip olması için gerekli düzenlemelerin yapılmaması

C- Engellilerin özelliklerinin bilinmemesi ve farkındalığın olmaması

D- İş hayatında engellilere yönelik ayrımcılık ve ötekileştiren söylemlerin kullanımı

E- Engel durumuna uygun işlerin gözetilmemesi ve yerine hafif düzeyde engeli olan kişilerin “tercih edilmesi”

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı,

Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği’ esas alınarak düzenlenen bu

yarışma, serbest ulusal tek kademeli bir güzel sanat eserleri yarışmasıdır.

4. KATILIM:

Yarışma ulusal olup 18 yaşını doldurmuş bütün herkese açıktır. Yarışmaya en fazla 5 karikatürle katılınabilir.

Yarışmaya gönderilen karikatürler daha önce yayınlanmış olabilir ancak başka hiç bir (Ulusal-Uluslararası)

yarışmada ödül almamış olmalıdır; tespit edilenler elenir, verilen ödül geri alınır.

5. YARIŞMAYA KATILIM ŞEKLİ

5.1 Yarışmaya karikatürler sadece internet üzerinden verilen mail adresine gönderme yoluyla olacaktır.

5.2. İnternet Katılımı: Karikatürler 300 dpi, jpg, RGB formatında herhangi bir sıkıştırma programı kullanmadan

cartoonizmir@gmail.com adresine gönderilecektir. Karikatürlerin belirtilen mail adresine çeşitli sebeplerle

ulaşamamasından kurumumuz sorumlu değildir.

6.GENEL KOŞULLAR

6.1. Yarışmacılar karikatürleriyle beraber özgeçmiş ve iletişim bilgilerini içeren Katılım Formunu (Ek-1) mutlaka

mail ekinde göndermeleri gerekmektedir. Eksik olanlar yarışmaya dahil edilmez.

6.2. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. İzmir

Büyükşehir Belediyesi katılımcıların karikatürleriyle ilgili izinleri ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk

kabul etmez.

6.3. Yarışmaya katılan eserler, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelsizmir Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanacak

olan çeşitli tanıtım materyallerinde (broşür, sergi, billboard, durak raket, takvim, afiş vb.) eser sahibinin

ismi kullanılarak yayınlanabilecektir. Eser sahibi yayınlanan eserlerle ile ilgili olarak hiçbir koşulda telif talep

edemez ve yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılır.

6.4. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan sağlıksız ve riskli sonuçlar ortaya çıkması durumunda ödül töreni yapılıp

yapılmayacağı kesin değildir. Bu durum ödül kazananlara önceden bildirilir ve daha sonra herhangi bir

hak iddia edilemez. Yapıldığı takdirde ödül kazananların törene katılmaları için 1 günlük konaklama, yemek,

ulaşımları (Otobüs) sağlanacaktır. Gelemeyenlerin para ödülleri Banka havalesi IBAN numarası ile kendilerine

gönderilecektir.

6.5. Yarışmada ödül kazanan yarışmacıların kazandıkları para ödüllerini tarafımıza ulaştırdıkları banka IBAN

numarasına havale yapılacaktır. Ödül sahibi, IBAN numarası ile birlikte istenen evrakları eksiksiz doldurmak,

imzalamak ve göndermek zorundadır. Ödül sahibinin IBAN numarasını bildirmemesi veya değişik sebeplerden

dolayı ödül bedelini alamaması ile doğacak durumlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 6 ay sonunda

zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı, Engelsizmir Şube Müdürlüğü ile yarışmacı

arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde

anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

6.6. Yarışmaya katılan karikatürlerden seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülenler kongrede sergilenecektir.

Eserlerden bir albüm yapılması halinde sadece albümde yer alan karikatürlerin sahiplerine bu

albümden gönderilecektir.

6.7. Katılım koşullarına uymadığı anlaşılan eserlerin dereceleri iptal edilerek, eser yarışmadan diskalifiye

edilecektir.

6.8. Yarışmaya, yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri (asil – yedek) ile 1. dereceden akrabaları, resmi ortakları,

yardımcıları, çalışanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları katılamaz.

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLME ŞEKLİ VE YERİ

Yarışmanın sonucundan sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek sürede, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile

yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda önce jürinin hakemliği aranır, sonuca ulaşılamadığı takdirde

anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri yetkili olacaktır.

8. KARİKATÜR GÖNDERİM ADRESİ

Elektronik ortamda yapılacak olan gönderimler; cartoonizmir@gmail.com mail adresine yapılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Son Gönderim Tarihi: 07 / 11 / 2023

Sonuçların Duyurulması: 14 / 11 / 2023

9.ÖDÜLLER

Kazanan yarışmacılara verilecek ödüller şu şekildedir.

Birincilik; 40.000.00 TL

İkinciye; 30.000,00 TL

Üçüncüye; 20.000,00 TL

3 Adet Mansiyon Ödülü; 8.000,00 TL

10.YARIŞMANIN ASİL JÜRİ ÜYELERİ

Levent KÖSTEM (Engelsizmir Yürütme Kurulu Başkanı), Eray ÖZBEK (Karikatürist), Ömer ÇAM (Karikatürist), Zafer GÜVEN (Karikatürist), Savaş ÜNLÜ (Mizah Yazarı), Feride Çağla BEKAROĞLU (Sosyolog), Nilgün KARACAOĞLU (Sosyolog/Eşit Haklar İçin İzleme Derneği İzmir Temsilcisi)

11. YARIŞMANIN YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Cemal İLKBAHAR (Karikatürist)

12.YARIŞMA RAPORTÖRÜ

Gülşah BATMAZ, Raportör (İBB Engelsizmir Şube Müdürlüğü)

Yarışmacılarımıza Başarılar Dileriz.