“Tarihi Eserler İnsan ilişkileri” konulu karikatür yarışması.

Share Button

Kültür ve Turizm Bakanlığı Burdur Müze Müdürlüğünün geleneksel olarak her yıl düzenlediği Tarihi Eser
ve İnsan İlişkileri konulu karikatür yarışması şarnamesi aşğıda görüldüğü gibidir.

yarışma şartnamesi

yarışma şartnamesi