Karikatürcüler Derneği’nin 43. Olağan Genel Kurulu ertelendi.

Share Button

Karikatürcüler Derneği’nin 43.Olağan Genel Kurulu ertelendi

Değerli Üyeler,

Covid-19 pandemisi sebebiyle ülkemizde daha önce de değişik tarih aralıklarında değişik kısıtlamalar uygulanmış, son olarak 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanı’na yetki veren 7244 sayılı kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hükmü doğrultusunda derneklerin genel kurul toplantıları şubat ayı sonuna kadar ertelenmişti.
Belirtilen kısıtlamanın sona ermesi ile derneğimizin genel kurulunun tüzükte belirtilen zamanda yapılması gerektiğinden ve tüzüğümüzün 11.maddesi ile genel kurul toplantısının nisan ayı içinde yapılması zorunlu olduğundan bu yönde alınan karar gereği genel kurul toplantımızın 03.04.2021 ve yeter çoğunluk sağlanamadığında 10.04.2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştı.
Ancak,buna ilişkin kararın alınmasından sonra salgının yayılma hızının vahim derecede artmış olması, toplantının yapılacağı İstanbul ilinin ülkemizdeki en riskli iller arasında yer alması, İstanbul dışından gelecek üyelerimiz bakımından seyahat kısıtlamalarının ciddi bir engel oluşturması, bunun yanı sıra 65 yaş üstü sokağa çıkma yasaklarının bu yaş grubundaki üyelerimizin genel kurula katılımına engel oluşturması karşısında üyelerimizden gelen yoğun istek ve öneriler dikkate alınıp, İstanbul Valiliği İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün de görüşleri alınmak suretiyle ,Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu’nun 57 sayı/27-03-2021 tarihli alınan karar gerği genel kurul toplantımızın ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Genel Kurul toplantımızın yapılacağı tarih, ülkemizde gelişen ve değişen koşullar dikkate alınarak daha sonra belirlenip üyelerimize duyurulacaktır.

Karikatürcüler Derneği Yönetim Kurulu…

Karikatürcüler Derneği’nin 43.Olağan Genel Kurulunun erteleme dilekçesi T.C İstanbul Valiliği İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne 88583 sayı /29-03-2021 tarih numarası ile verilmiştir.