Cumhuriyet Gazetesinde “Karikatürcü kıyımı”

Share Button
Zafer Temoçin

Zafer Aldığımız son haberler doğrultusunda yıllardır karikatür sanatına ve sanatçısına büyük önem ve yer veren Cumhuriyet Gazetesi, Karikatürcüler Derneği üyeleri olan Zafer TEMOÇİN, Hakan ÇELİK ve Nuray ÇİFTÇİ’nin gazetedeki çizme olanaklarına son vermiştir.

Yeni Cumhuriyet Gazetesi yönetiminin bu kararını hayretle karşılamazken, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu ve Karikatürcüler Derneği üyesi, değerli karikatür sanatçısı Musa KART’ın bu konudaki tavrını merakla bekliyoruz. (23.09.2014)
Kaynak Karikatürcüler Derneği