Uluslararası “Barış ve Çocuk” Karikatür Yarışması

Share Button

cartooncontestbarış ve çocuk

Uluslararası Karikatür Yarışması

 

“Uluslararası Barış ve Çocuk”

 

Yarışmanın Amacı:

İzmir’in dost ve kardeş kentleri halkların dostluğunu kültür ve sanatın yaratıcı gücüyle pekiştirmek üzere uluslararası

karikatür yarışmasıyla bir araya geliyor.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek üzere “Uluslararası Karikatür Yarışması” düzenliyor.

Bu yıl birincisi düzenlenecek yarışmanın konusu ise “Uluslararası Barış ve Çocuk” olarak belirlenmiş ve 1 Eylül 2014 Dünya Barış

Günü’nde neticelenecek şekilde planlanmıştır.

Bugün dünyada binlerce çocuk savaşlar nedeniyle hayatlarını kaybediyor, sakat kalıyor, yerlerinden ediliyor, psikolojik travmalarla

baş başa kalıyor, istismara uğruyor. Tüm savaşlarda önce çocuklar ölüyor, çocukların gülüşleri, düşleri, umutları, gelecekleri

öldürülüyor. Rengi, dili, dini, etnik kökeni ne olursa olsun her çocuğun barış içerisinde büyüme hakkı vardır. Bunu sağlamak

insanlığın ortak sorumluluğudur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorumluluğun bilinciyle, dost ve kardeş kentlerimizdeki karikatür sanatçılarını

yarışmaya katılmaya davet ediyor, çizgilerinin barışa yönelik duyarlılığı ve farkındalığı arttıracağına inanıyoruz.

 

Katılım Koşulları:

• İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, “uluslararası barış ve çocuk” konulu “Uluslararası Karikatür Yarışması” tüm

karikatüristlere açıktır.

• 18 yaşından küçükler yarışmaya, yasal velilerinin izniyle katılabilir. İlgili kişinin velisinin şartları kabul ettiğine dair imzalı dilekçesi

Düzenleme Kurulu’na sunulmalıdır.

• Her yarışmacı yarışmaya en fazla 5 karikatür ile katılabilir. Yayınlanmış eserler gönderilebilir. Ancak başka bir yarışmada ödül

kazandığı tespit edilen eser elenir ve ödül kazanmışsa verilen ödül geri alınır.

• Katılımcılar, yarışmaya gönderdiği eserin kendilerine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, karikatürlerin telif hakkıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

• İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu karikatürleri eser sahibinin ismini kullanarak çeşitli mecralarda (broşür, sergi, süreli yayınlar,

takvim vb.) değerlendirme hakkına sahiptir. Yarışma katılımcıları, bu şartları kabul etmiş sayılır.

• Yarışmaya İzmir dışından katılıp ödül kazananların, ödül törenine katılmak üzere harcayacağı yol ve konaklama masrafları

kendilerine aittir. Törene katılamayanların ödülleri adreslerine banka aracılığıyla gönderilecektir.

• Seçici Kurul’un, yarışmaya katılan karikatürler arasında en yaratıcı bulduğu eserler, albümde yer alacaktır. Sergilenen karikatürlerin

sahiplerine birer albüm gönderilecektir.

• Katılım koşullarına uymadığı anlaşılan eserler yarışma dışı bırakılır.

 

Eserlerin Gönderilmesi:

• Yarışmaya katılım, internet yoluyla yapılacaktır. Yarışmacılar www.izmir.bel.tr/karikatur/tr sitesindeki başvuru formunu doldurmalı

ve eserlerini “Karikatür Yarışması” menüsünden göndermelidir.

• Gönderilen karikatürler, A4 (21cmx29.7cm) ölçülerinde, RGB renginde, 300 DPI çözünürlüğünde ve JPG formatında olmalıdır.

ZIP veya RAR gibi herhangi bir sıkıştırma programı kullanılmamalıdır.

 

Yarışma Takvimi:

Yarışma Başlangıç tarihi:

21 Nisan 2014

Son gönderim tarihi:

1 Ağustos 2014

Sonuçların Duyurulması:

20 Ağustos 2014

Ödül Töreni:

1 Eylül 2014

Ödüller:

Birincilik

1000 ABD doları ve plaket

İkincilik

750 ABD doları ve plaket

Üçüncülük

500 ABD doları ve plaket

 

Jüri:

Vladimir Kazanevsky

Valeriu Kurtu

Luc Descheemaeker

Eray Özbek

Ömer Çam

Mustafa Yıldız

Sadık Pala

Dr. Pınar Meriç

 

International Cartoon Competition

 

“Peace through Children”

 

Objectives of the competition:

Sister and Friend Cities of Izmir gather around the International Cartoon Competition.

 

The competition is to be organized in order to contribute to the friendship of communities with the creative power of culture and

art as well as strengthen friendship ties between cities. The theme of the competition, which will be held for the first time this year,

is determined as “Children and International Peace” and the results will be announced on the 1st of  September 2014, the World

Peace Day.

 

Today, thousands of children lose their lives and are forced to leave their home lands due to wars. They become disabled, suffer

from psychological problems and they are abused. In wars, mostly children die first and for those who survive; they don’t smile

anymore since their dreams, hopes and future are taken away from them. Every child has the right to grow up in peace regardless

of their color, language, religion and ethnic

origin. Ensuring this is the joint

responsibility of humanity.

With this consciousness, Izmir

Metropolitan Municipality would

like to invite the cartoonists living

in our sister and friend cities to

participate in the competition;

we believe that their works will

increase the sensibility and

awareness for peace.

 

Rules of Participation:

• The International Cartoon Competition with the theme of “Children and International Peace” organized by ‹zmir Metropolitan

Municipality is open to all cartoonists.

• Competitors who are under the age of 18 must participate in the competition with the permission of their parents. A document,

which shows the acceptance of the conditions, must be signed by the parents and submitted to the Organizing Committee

• Each competitor is allowed to participate in the competition with maximum 5 cartoons. The cartoons that will be sent to the

competition may have been published previously; but had not been awarded from a competition. The cartoons that are found

out to be rewarded before will be disqualified and the prize will be taken away.

• Participants who send cartoons to the competition are considered to have declared and committed that these works belong to

themselves. Izmir Metropolitan Municipality does not accept any responsibility for permission and copyrights about the participants’

 

• The cartoons can be used on different platforms (brochure, exhibition, periodicals, calendar, etc.) with the artist’s name by Izmir

Metropolitan Municipality. Participants are considered to have accepted these conditions beforehand.

• Transportation and accommodation expenses of the winners will not be covered by ‹zmir Metropolitan Municipality. The prizes of

the winners who could not attend the award ceremony will be deposited to their bank accounts.

• The cartoons which are found to be the most creative by the jury will be exhibited and will be put into an album. The cartoonists of

all the exhibited cartoons will be offered or sent the album after the award ceremony.

• The cartoons that do not comply with the terms and conditions of the competition will be cancelled and disqualified from the competition.

 

Digital Delivery of the Cartoons:

• Applications will be sent via internet. Participants must fill in the application form on www.izmir.bel.tr/cartoon/en and click on

the “Cartoon Competition” to upload their cartoons.

• The cartoons must be sent in A4 size (21cmx29.7cm) RGB color, 300 DP‹ resolution and JPG format. Any compressor

programs such as ZIP or RAR cannot be used.

 

For questions and further information:

‹zmir Metropolitan Municipality,

EU and Foreign Relations Department

Cumhuriyet Bulvari No:1

Konak izmir / TURKIYE

Tel: +90232 293 14 84

Fax:+90232 293 11 56

 

www.izmir.bel.tr

international@izmir.bel.tr

Competition Calendar:

Commencement: 21 April 2014

Deadline for application: 1 August 2014

Announcement of the Results: 20 August 2014

Award Ceremony: 1 September 2014

 

Prizes:

Championship:

$1000 and Plate

Second Prize:

$750 and Plate

Third Prize:

$500 and Plate

 

Jury:

Vladimir Kazanevsky

Valeriu Kurtu

Luc Descheemaeker

Eray Özbek

Ömer Çam

Mustafa Yıld›z

Sad›k Pala