20 İnternatıonal Zagreb Cartoon exhibition 2015

Share Button

cartoon exhibition ZAGREB 2015

20. MEĐUNARODNA IZLOŽBA
KARIKATURE ZAGREB 2015

A. SUDJELOVANJE
Organizator 20. međunarodne izložbe karikature ZAGREB 2015 je Hrvatsko društvo karikaturista. Izložba je otvorena za sve autore, bez obzira na narodnost, dob, spol ili profesiju.

B. TEMA SLIKARSTVO
( OD PEĆINE DO KOMPJUTERA )

C. RADOVI
Radovi moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
1. Radovi mogu biti originalni ili digitalni. Autor mora rukom
numerirati i potpisati karikaturu u slučaju da se radi o printu
digitalnog uratka. Kopije se ne primaju.
2. Radovi mogu biti crno bijeli ili u boji.
3. Na poleđini svakog rada ispisati ime, prezime i adresu.
4. Radovi ne smiju biti nagrađivani na drugim festivalima.
5. Sudjelovati se može najviše s tri (3) rada.
6. Veličina rada može biti A4 ili A3.

D. ROK
Rok za dostavu radova je 16.04.2015. godine.

E. ADRESA
HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA
SAVSKA CESTA 100
10000 ZAGREB, HRVATSKA

F. NAGRADE
Prva nagrada 1.000 EUR
Druga nagrada 500 EUR
Treća nagrada 300 EUR
Pet posebnih priznanja

G. TERMIN IZLOŽBE
Izložba će biti postavljena u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu 02.06.2015.

H. OSTALA PRAVILA
Svaki autor, čiji rad bude uvršten na izložbu dobit će katalog. Na poseban zahtjev autora originalni radovi se vraćaju na kraju izložbenog ciklusa (u drugoj polovici 2016.godine).

Sudjelovanjem na izložbi autori su suglasni da im se radovi mogu koristiti za promidžbu izložbe (katalog, plakat, publiciranje u medijima i sl.) bez naknade autoru.

Nagrađeni radovi ostaju u vlasništvu organizatora.

20. INTERNATIONAL CARTOON
EXHIBITION ZAGREB 2015

A. PARTICIPATION
The organizer of the 20th International cartoon exhibition ZAGREB 2015 is the Croatian Cartoonist Association. The festival is opened for everyone regardless of nationality, age, sex, or profession.

B. THEME PAINTING
( FROM CAVES TO COMPUTERS )
C. ENTRIES
Conditions of entry:
1. Original works and digital artworks will be accepted. Digital
artwork is to be numbered in pencil on the front and pencil
signed. Copies cannot be admitted.
2. Entries can be either black and white or coloured.
3. There should be the name, the surname and the adress on the
reverse side of cartoons.
4. The cartoons must not have been previously awarded on
festivals.
5. Maximum 3 entries will be submitted.
6. Size of entries is A4 or A3 format.

D. DEADLINE
Entry deadline is the 16th of April 2015.

E. ADDRESS
CROATIAN CARTOONIST ASSOCIATION
(HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA)
SAVSKA CESTA 100
10000 ZAGREB, CROATIA

F. PRIZES AND AWARDS
First Prize 1.000 EUR
Second Prize 500 EUR
Third Prize 300 EUR
Five Special mentions

G. EXHIBITION
The exhibition will take place in Gallery Klovićevi dvori in Zagreb on the 2th of June 2015.

H. OTHER CONDITIONS
Authors of works that qualify to the exhibition are given a presentation copy of the exhibition cataloque.
Only on explicit request will remaining (original) works be returned to the owners in the end of the exhibition cycle (in the second half of the year 2016).

The organizer reserves the right to reproduce the works sent to the festival, Zagreb 2015, as the advertising material without being obliged to pay a fee to an author whose work may be used.
The prize-winning works become property of the organizer.

20. MEĐUNARODNA IZLOŽBA
KARIKATURE ZAGREB 2015

A. SUDJELOVANJE
Organizator 20. međunarodne izložbe karikature ZAGREB 2015 je Hrvatsko društvo karikaturista. Izložba je otvorena za sve autore, bez obzira na narodnost, dob, spol ili profesiju.

B. TEMA SLIKARSTVO
( OD PEĆINE DO KOMPJUTERA )

C. RADOVI
Radovi moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
1. Radovi mogu biti originalni ili digitalni. Autor mora rukom
numerirati i potpisati karikaturu u slučaju da se radi o printu
digitalnog uratka. Kopije se ne primaju.
2. Radovi mogu biti crno bijeli ili u boji.
3. Na poleđini svakog rada ispisati ime, prezime i adresu.
4. Radovi ne smiju biti nagrađivani na drugim festivalima.
5. Sudjelovati se može najviše s tri (3) rada.
6. Veličina rada može biti A4 ili A3.

D. ROK
Rok za dostavu radova je 16.04.2015. godine.

E. ADRESA
HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA
SAVSKA CESTA 100
10000 ZAGREB, HRVATSKA

F. NAGRADE
Prva nagrada 1.000 EUR
Druga nagrada 500 EUR
Treća nagrada 300 EUR
Pet posebnih priznanja

G. TERMIN IZLOŽBE
Izložba će biti postavljena u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu 02.06.2015.

H. OSTALA PRAVILA
Svaki autor, čiji rad bude uvršten na izložbu dobit će katalog. Na poseban zahtjev autora originalni radovi se vraćaju na kraju izložbenog ciklusa (u drugoj polovici 2016.godine).

Sudjelovanjem na izložbi autori su suglasni da im se radovi mogu koristiti za promidžbu izložbe (katalog, plakat, publiciranje u medijima i sl.) bez naknade autoru.

Nagrađeni radovi ostaju u vlasništvu organizatora.

20. MEĐUNARODNA IZLOŽBA
KARIKATURE ZAGREB 2015

A. SUDJELOVANJE
Organizator 20. međunarodne izložbe karikature ZAGREB 2015 je Hrvatsko društvo karikaturista. Izložba je otvorena za sve autore, bez obzira na narodnost, dob, spol ili profesiju.

B. TEMA SLIKARSTVO
( OD PEĆINE DO KOMPJUTERA )

C. RADOVI
Radovi moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
1. Radovi mogu biti originalni ili digitalni. Autor mora rukom
numerirati i potpisati karikaturu u slučaju da se radi o printu
digitalnog uratka. Kopije se ne primaju.
2. Radovi mogu biti crno bijeli ili u boji.
3. Na poleđini svakog rada ispisati ime, prezime i adresu.
4. Radovi ne smiju biti nagrađivani na drugim festivalima.
5. Sudjelovati se može najviše s tri (3) rada.
6. Veličina rada može biti A4 ili A3.

D. ROK
Rok za dostavu radova je 16.04.2015. godine.

E. ADRESA
HRVATSKO DRUŠTVO KARIKATURISTA
SAVSKA CESTA 100
10000 ZAGREB, HRVATSKA

F. NAGRADE
Prva nagrada 1.000 EUR
Druga nagrada 500 EUR
Treća nagrada 300 EUR
Pet posebnih priznanja

G. TERMIN IZLOŽBE
Izložba će biti postavljena u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu 02.06.2015.

H. OSTALA PRAVILA
Svaki autor, čiji rad bude uvršten na izložbu dobit će katalog. Na poseban zahtjev autora originalni radovi se vraćaju na kraju izložbenog ciklusa (u drugoj polovici 2016.godine).

Sudjelovanjem na izložbi autori su suglasni da im se radovi mogu koristiti za promidžbu izložbe (katalog, plakat, publiciranje u medijima i sl.) bez naknade autoru.

Nagrađeni radovi ostaju u vlasništvu organizatora.