Yayınımıza yeniden daha iyi başladık.

Share Button

Halil İbrahim YILDIRIM'dan Lütfü Çakın PortresiBildiğiniz gibi yaklaşık iki aydan bu yana teknik aksaklıklardan dolayı yayınımıza ara

vermiştik. Yeni bir anlayışla daha içerikli ve kapsamlı bir web tasarımı hazırladık.

“www.karikaturistik.com sayfasının yeniden tasarlanmasında emeği geçen sevgili

Atıl Ulaş Bengi’ye teşekkür ederim.