Bir Kitap Bin Dost karikatür yarışması

Share Button
Yarışma Şartnamesi


BirkitapbindosT
Saadet Demir Yalçın ve 49 diğer kişi ile birlikte.
10 Ocak, 21:03
BirkitapbindosT 2. ULUSLARARASI KARİKATÜR SERGİ VE YARIŞMASI
AMAÇ:
“23 Nisan Çocuk Bayramı” Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.
Bu nedenle bizde; “BirkitapbindosT” olarak 23 Nisan Çocuk Bayramı için “Çocuklar Koşulsuz Sever” isimli sanal alemde uluslararası bir karikatür sergisi ve yarışması düzenledik.
KONU: Çocuklar Koşulsuz Sever
SERGİ VE YARIŞMA KOŞULLARI: Sergi ve Yarışmaya katılmak için katılımcılar “birkitapbindost@gmail.com” adresinden gönderilecek olan katılım formunu dolduracaklardır. 
. . .
BirkitapbindosT 2. INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION AND COMPETITION
PURPOSE:
“April 23 Children’s Day” founder and first president of the Republic of Turkey has been a gift to the world’s children by Mustafa Kemal Ataturk.
Therefore us; “Birkitapbindost” April 23 as Children’s Day “Children Love Unconditionally” have organized an international cartoon exhibition and competition is in the virtual world.
THEME: Children Love Unconditionally
THE RULES OF EXHIBITION AND COMPETITION: To participate in the Exhibition and Contest, the participants will complete the participation form which will be sent from “birkitapbindost@gmail.com”
. . .
BirkitapbindosT 2. EXPOSICIÓN Y COMPETENCIA DE LA HISTORIETA INTERNACIONAL
PROPÓSITO:
El fundador y el primer presidente de la República de Turquía en el “Día de los niños” del 23 de abril ha sido un regalo para los niños del mundo de Mustafa Kemal Ataturk.
Por lo tanto nosotros; “Birkitapbindost”, el 23 de abril, mientras el Día de los niños “Children Love Inconditional” organizó una exhibición internacional de dibujos animados, se realizará una competencia en el mundo virtual.
TEMA: Los niños aman incondicionalmente
LAS REGLAS DE EXPOSICIÓN Y COMPETENCIA: Para participar en la Exposición y el Concurso, los participantes completarán el formulario de participación que se enviará desde “birkitapbindost@gmail.com”
. . .
BirkitapbindosT 2. EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE DESENHOS ANIMADOS E CONCORRÊNCIA
FINALIDADE:
“23 de abril Dia das Crianças” fundador e primeiro presidente da República da Turquia tem sido um presente para as crianças do mundo por Mustafa Kemal Ataturk.
Portanto nós; “Birkitapbindost” 23 de abril como Dia das Crianças “Children Love Incondicionalmente” organizaram uma exposição internacional de desenhos animados e competição é no mundo virtual.
TEMA: As crianças adoram incondicionalmente
AS REGRAS DE EXPOSIÇÃO E CONCORRÊNCIA: Para participar da Exposição e do Concurso, os participantes completarão o formulário de participação que será enviado de “birkitapbindost@gmail.com”