“1 st INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION SISAK 2015″Thema Caz Müziği

Share Button
MIKS HIRVATSKA

MIKS HIRVATSKA

„ 1st INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION SISAK 2015 “

The organizer of the 1st International Cartoon Exibition Sisak 2015 is the City of Sisak, Croatian Cartoonist Association and Museum of the City of Sisak.
The project leader and the president of the Organizing Committee Mr. Nenad Ostojić.

A. PARTICIPATION
The festival is open to everyone, regardless nationality, age, sex, or profession.

B. THEME
„Jazz & Blues“ (gag or caricature portrait to the set topic).

C. ENTRIES

1. Original works and digital artworks will be accepted. Digital artworks is to be numbered in pencil on the front and pencil signed. Copies cannot be admitted.
2. Entries can be either black and white or coloured.
3. There should be the name, the surname and the address on the reverse side of the cartoons.
4. The cartoons must not have bee previously awarded on festival.
5. Maximum 3 entries will be submitted.
6. Size of entries is a A4 or A3 format (300 dpi).

D. DEADLINE
Entry deadline is the 25th of june 2015.

E. ADDRESS
For: „ 1st International Cartoon Exibition Sisak 2015 (MIKS2015)“
Gradski muzej u Sisku,
Ulica kralja Tomislava 10,
44000 Sisak, HRVATSKA

F. PRIZES AND AWARDS
First Prize – 400 EUR,
Second Prize – 250 EUR,
Third Prize – 150 EUR,
Five Special mentions.

G. EXHIBITIONS
The exhibitons will be staged in the Gallery of the City Mussem in Sisak from 30.06.2015 to 30.07.2015.

H. OTHER CONDITIONS
As this is the first international exhibiton of caricatures in Sisak, all the authors are kindly asked to leave their works (at least one) to the property of the organizers.
Only at explicit request will the remaining (original) works be returned to the owners at the end of the exhibition cycle (in the second half of the year 2016).
Authors of the works that qualfy to the exhibition are given a presentation copy od the exhibition cataloque.
The organizer reserves the right to reproduce the works sent to the festival , Sisak 2015, as the advertising material, without being obliged to pay a fee to the author whose work may be used.
The prize-winning works become the property of the organizer.

İ. CONTACT
Nenad Ostojić
Tel: +385/98-339-405
e-mail: nostojic2@gmail.com

J. THE JURY

1. Damir Novak – (cartoonist)
2. Nik Titanik (Nikola Plečko) – (cartoonist),
3. Darijana Gotal Sokolović – (cartoonist)
4. Damir Kukuruzović – (musician)
Nenad Ostojić – (cartoonist)

Yarışma katılım formu

Yarışma katılım formu


„MEĐUNARODNA IZLOŽBA KARIKATURE SISAK 2015“

Organizatori 1. Međunarodne izložbe karikature Sisak 2015. su grad Sisak, Hrvatsko društvo karikaturista i Muzej grada Siska.
Nositelj projekta i predsjednik organizacijskog odbora je Nenad Ostojić.

A. SUDJELOVANJE
Izložba je otvorena za sve autore, bez obzira na narodnost, dob, spol ili profesiju.

B. TEMA
„Jazz & Blues“ – (geg ili portretna karikatura na zadanu temu).

C. RADOVI
Radovi moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
1. Radovi mogu biti originalni ili digitalni. Autor mora rukom numerirati i potpisati karikaturu u slučaju da se radi o printu digitalnog uratka. Kopije se ne primaju.
2. Radovi mogu biti crno bijeli ili u boji.
3. Na poleđini svakog rada ispisati ime, prezime i adresu.
4. Radovi ne smiju biti nagrađivani na drugim festivalima.
5. Sudjelovati se može najviše s tri (3) rada.
6. Veličina rada može biti A4 ili A3 u 300 dpi.

D. ROK
Rok za dostavu radova je 25.06. 2015. Godine.

E. ADRESA
Naslov: „ Za 1. Međunarodnu izložbu karikature Sisak 2015 (MIKS 2015)“
Gradski muzej u Sisku,
Ulica kralja Tomislava 10,
44000 Sisak, HRVATSKA

F. NAGRADE
Prva nagrada – 400 EUR,
Druga nagrada – 250 EUR,
Treća nagrada – 150 EUR,
Pet posebnih priznanja.

G. TERMIN IZLOŽBE
Izložba će biti postavljena u Galeriji Gradskog muzeja u Sisku od 30.06. do 30.07.2015. godine.

H. OSTALA PRAVILA
Kako se radi o prvoj međunarodnoj izložbi karikatura u Sisku zamolili bi sve autore da svoje radove (barem jedan) ostave u trajnom vlasništvu organizatora.
Na poseban zahtjeva autora originalni radovi se vraćaju na kraju izložbenog ciklusa ( u drugoj polovici 2016. godine).
Svaki autor, čiji rad bude uvršten na izložbu dobiti će katalog.
Sudjelovanjem na izložbi autori su suglasni da im se radovi mogu koristiti za promidžbu izložbe (katalog, plakat, publiciranje u medijima i sl.) bez naknade autoru.
Nagrađeni radovi ostaju u vlasništvu organizatora.

İ. KONTAKT
Nenad Ostojić
Tel: +385/098-339-405
e-mail: nostojic2@gmail.com

J. OCJENJIVAČKI SUD

1. Damir Novak – (karikaturist)
2. Nik Titanik (Nikola Plečko) – (karikaturist)
3. Darijana Gotal Sokolović – (karikaturist)
4. Damir Kukuruzović – (glazbenik)
5. Nenad Ostojić – (karikaturist)