8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KARİKATÜR YARIŞMASI

Aydın Büyükşehir Belediyesi Emekçi Kadınlar Günü Karikatür Yarışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadınların siyasi, sosyal ve ekonomik olarak bilinçlendirilmeleri ve bunun yanında kadın hakları konusunda bir duyarlılık sağlanması amacıyla “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” için bir karikatür yarışması gerçekleştiriyor.

T.C.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

8 MART DÜNYA

  EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ”

ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI                                           KATILIM ŞARTNAMESİ

2020

BİRİNCİ BÖLÜM

KONU: “ EMEKÇİ KADINLAR  ” KONULU ULUSAL KARİKATÜR YARIŞMASI

Amaç: 8 Mart, dünyada emeğin hak aradığı gün olarak anılır. Kadınların emeğiyle, alın teriyle haklarını aradıkları ve hak arama mücadelesinde canlarını kaybettikleri gündür.

Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadınlarımızın siyasi, sosyal ve ekonomik olarak bilinçlendirilmeleri ve bunun yanında kadın hakları konusunda bir duyarlılık sağlanması amacıyla “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” için bir karikatür yarışması düzenliyoruz.

Düzenlediğimiz “EMEKÇİ KADINLAR” konulu karikatür yarışmamıza, gereken duyarlılığı göstermek ve ortak alanlarda paylaşmak amacıyla bu konuda söyleyecek sözü olan tüm karikatüristlerimizi bekliyoruz.

Tüm katılımcılarımıza başarılar dilerim.

Özlem ÇERÇİOĞLU

    T.C. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

SON KATILIM TARİHİ: 

28 ŞUBAT 2020 CUMA MESAİ BİTİMİNE KADARDIR.

YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI:

1. Yarışma ulusal ölçekli 18 yaş ve üzeri amatör, profesyonel tüm karikatürcülerin katılımına açıktır.

2. Seçici kurul üyeleri ve bu üyelerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar. Bu durumun sonradan öğrenilmesi durumunda şayet ödül alınmış ise, ödülün iadesi ve yapılan giderler tarafından talep edilecektir.

BİRİNCİ BÖLÜM

YARIŞMAYA KATILACAK KARİKATÜRLERDE ARANACAK NİTELİKLER: 

1.Eserler özgün olmalıdır. Çizim tekniği serbesttir, renkli veya siyah beyaz ve yazısız olmalıdır. 2.Yarışmaya gönderilen eserler orijinal ve daha önceden yayınlanmamış, ödül almamış olmalıdır.

3.Karikatür boyutları A4 kâğıt ebadını (21 x 29,7 cm) geçmemelidir.

4. Katılımcılar kayıt formu ile birlikte, tüm karikatürlerin arka yüzünün alt köşesine (mavi kalem) el yazısı ile Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No ile imzası ve iletişim bilgileri yazılarak en geç 28 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar kargo yada elden teslim etmelidir.

5.Yarışmacılar en fazla üç (3) adet karikatür gönderebilirler. Karikatürler, kâğıt ebatlarına uygun zarf içinde kapalı olarak gönderilecek veya teslim edilecektir.

İKİNCİ BÖLÜM

1. Eserin gönderileceği veya teslim edilecek zarfın üzerine: “EMEKÇİ KADINLAR” konulu T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması 2020” yazısı ile katılımcının adı ve soyadı yazılarak, belirtilen adrese en geç 28 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilmelidir ya da elden teslim etmelidir.

2. Katılımcılar, eserlerini yalnızca Aydın Büyükşehir Belediyesinin belirlemiş olduğu adrese gönderecekler veya teslim edeceklerdir. İadeli taahhütlü posta veya kargo ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi için son gün; Karikatürleri içeren zarfın postaya verildiği değil, idare ’ye ulaştığı tarih kabul edilecek olup bu tarih 28 Şubat Cuma günü mesai saatini geçmeyecektir. Postadaki veya teslimdeki gecikmelerden kesinlikle Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır. Bu adrese gönderilmeyen veya teslim edilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Elden teslim edecek olan katılımcılar son teslim tarihi günün mesai saati bitimine kadar Aydın Büyükşehir Belediyesi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ne (Kurtuluş Mah. Adnan Menderes Bulvarı 09100 Efeler/AYDIN ) adresindeki ilgili birime teslim edeceklerdir.

YARIŞMA TAKVİMİ                            

1. Karikatürlerin verilen adrese en son ulaşması gerektiği tarih; 28 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadardır. 

2. Seçici kurul değerlendirme toplantısı 28 Şubat Cuma günü yapılacaktır. 

3. Yarışma sonuçları; 2 Mart Pazartesi tarihinde açıklanacaktır, sosyal medya ve diğer çeşitli yayın organları ile kamuoyuna duyurulacaktır. 

4. Ödül töreni; 9 Mart PAZARTESİ günü T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek törenle sahiplerine verilecektir.

5. Sergilenmeye değer bulunan karikatürler; Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde 9-15 Mart 2020 tarihleri arasında veya daha sonra belirleyeceği yerde ya da farklı bir tarihte sergilenecektir. İdare daha sonra ayrıca belirleyeceği yerlerde de aynı eserler ile başka sergiler açabilecektir.

SEÇİCİ KURUL

*Kurul Başkanı: Tahir Olçum (Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı)

*Yarışma Koordinatörü: H. Utku Güngör Kültür Sanat ve Kongre Merkezleri (Şb. Md. V.)

*Üye :Yüksel Cengiz (Ressam-Karikatürist)

*Üye :Mehmet Akkaya (Ressam-Heykeltraş)

*Üye :Saadet Demir Yalçın (Karikatürist)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER: 

1. Aydın ili dışında oturan ve yarışmada ödül kazanan katılımcıların ödül Törenine katılımları için sadece şahsına ait konaklama ve yemek gibi ağırlanması Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yerde yapılacaktır. (Yarışmacıların beraberinde getirecekleri misafirlerin konaklama, yemek vs. giderleri kendilerine ait olacaktır.)   

2. Karikatürlerin her türlü kullanım hakkı T.C.AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ’ne ait olup ticari amaçla olmamak kaydı ile, çeşitli sosyal ya da görsel her türlü medya, yazılı ve sözlü basın veya sair yayın organlarında afiş, ilan vs. yerlerde kullanabilecektir. Katılımcı yarışmaya katılarak bu durumu önceden kabul etmiş sayılacak, ayrıca bir kullanım, yararlanma, telif vs. ücret veya ödeme talep etmeyecektir.

3. Yarışmaya gönderilen karikatürler içerisinden, seçici kurul tarafından seçilen ve sergilenmeye değer görülen eserler Aydın Büyükşehir Belediyesi’nce gerek duyulması halinde hazırlanacak bir albümde toplanacaktır. Bu albümler yalnızca yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunmuş ve albümde karikatür görselleri yayınlanan katılımcılara gönderilecektir.  

4. Yarışma sonunda ödül kazanan, sergilenme ve albüme girmeye hak kazanan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun bahsi geçen ilgili hükümleri eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.

8. Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

ÖDÜLLER

Sergilenme ve ödül töreni ile ödül miktarları daha sonra açıklanacaktır.

YARIŞMA İÇİN İLETİŞİM  

ALTAN ÖZHAN  (Yarışma Sek.)       : 0 (256) 214 38 14  (dahili / 1)   Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi

Santral                                                     : 0 (256) 444 40 09  (dahili / 1212)

Eserlerin teslim adresi                     : Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi (Kurtuluş Mah. Adnan Menderes Bulvarı 09100) Efeler/AYDIN )

e-posta                                                                  : www.aydin.bel.tr           

           “Emekçi Kadınlar”

T.C. Aydın Büyükşehir Belediyesi

Ulusal Karikatür Yarışması 2020

Katılım Formu     : (başında * işaretli olan bölümlerin doldurulması zorunludur)

*Adı – Soyadı      :…………………………………………………………………………………

*T.C. Kimlik No   :…………………………………………………………………………………

*Adres                  :.……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*Telefon             :…………………………………………..…………………………………….

*ESER SAYISI      :………………………………………………………………………………….

*ESER İSMİ         :…………………………………………………………………………………

 E-posta(Varsa)  :………………………………….@ …………………………………………

 Mesleği               :…………………………………………………………………………………                                                                                      

KISA ÖZGEÇMİŞ  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….…..……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                 (FORM)                                

 İmza:…………………………………………………

“Dünya Karikatür Antolojisinde “Türk çizerlere davet..

ROMANYA’DA DÜNYA KARİKATÜRCÜLERİ ANTOLOJİSİ
Bu duyuru Türk karikatür sanatçılarına davetiye anlamı taşımaktadır.

Rumen karikatürist Radi Iatzco, dünyanın dört bir yanından karikatür sanatçılarının çalışmalarını derliyor, Türk karikatür sanatçılarından bu projenin bir parçacı olmaları için eserlerini göndermesini bekliyor. Türk karikatür sanatçılarının bu projenin bir parçası olacak eserlerini dijital formatta ve daha sonra kitap formatında yayınlamayı planlanmakta.

Her ülkenin karikatürcüleri için ayrı bir cilt düzenlenecek. Her karikatürist için bir sayfa ayrılacak, Gönderdiği eserler seçilecek. Cilt basıldığında Romanya Milli Kütüphanesi’nde ve Türkiye Milli Kütüphanesi’nden ISBN sahip olması planlanıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden karikatür sanatçılarının destek verdiği bu projede Türk karikatür sanatçılarının da yer alması Türk karikatür sanatının tanıtılması adına önemli görülüyor.

Gönderilecek eserlerinizin herhangi bir metin olmadan, herhangi bir temaya bağlı kalmadan en fazla 6 karikatür sunmanız istenmektedir.

Tüm grafik ve fotoğraf dosyaları 300 dpi çözünürlükte, JPG formatında yüksek çözünürlükte aşağıdaki e-postaya gönderilmesi isteniyor:

Cartoon2020album@gmail.com

Dosyalar aşağıdaki örnek gibi isimlendirilecektir:
Örnek: “ CARTOONS ANTHOLOGY TURKİYE – Yüksel Cengiz “

Ayrıca: sanatçının bir fotoğrafı, sanatçının adı soyadı, doğum tarihi, doğum yeri ve e -mail adresi yazılması isteniyor.

Seçilen sanatçılara, çağrı sonunda Karikatür Antolojisi‘ne dâhil edildikleri bildirilecektir.

Son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2020

Yönetici : Radu latzco ve Yüksel Cengiz.

Şenlikler başlıyor..

Sayın Yetkili
Firmanızın düzenleyeceği,seminer,panel ,kongre,fuar,doğum günü,özel günler,
düğün, fabrika çalışanlarına yönelik motivasyon günleri ve kültürel etkinliklerde
Belediye tanıtım fuarlarında karikatürler çizmekteyim.
41 yıllık sanat decrübesine dayanarak kişilerin yüzlerini fazla abartmadan benzeterek
naif çizimler yapıyorum.
Sizlerde etkinliklerinizde portre karikatürler hediye etmek isterseniz öncelikle veb
sayfamı referanslar bölümünü ve yapmış olduğumuz işleri araştırıp inceleyiniz.
Birlikte çalışabilmek dileğiyle iletişm Lütfü Çakın 0 534 789 54 38 telefonu arayarak
detaylı bilgi alabilirsiniz. E-Posta lutfucakin6@gmail.com
www.karikaturistik.com

mutlu olun
Mutlu olun
sevinin
özel bir anınız olsun
farklılık yaratın
Farklılık yaratın
çocuklar kadar sevinin
Çocuklar kadar sevinçli olun
sevdiklerinize ulaşın
sevdiklerinize ulaşın
çocuklarınız eğlensin
çocuklar kadar mutlu olun
anın tadını çıkarın
Anın tadını çıkarın
anınız olsun
Büyüyünce bir anınız olsun
renkli yaşayın
hayatınıza renk katın
evinizi süsleyin
evinizi süsleyin
işi ehline verin
işi ustasına verin

KARİKATÜR ETKİNLİKLERİ

Kültürel etkinliklerde katılımcalara vermiş olduğunuz en güzel hediyedir.”KARİKATÜR”Seminer,Toplantı, Bayi toplantıları,odalar, paneller, Tıp kongreleri, İş yeri açılışları,Avm açılışları,Avm promosyonları özel günler,Belediyelerin tanıtım fuarları,Belediye kültür etkinlikleri sanatsal kalıcı bir anı için en güzel hediyedir.

Anneler günü, Babalar günü ,Dünya Kadınlar günü,Sevgililer günü kapsamında bir gün içinde yüzlerce portre karikatür çizdirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Karikatürcüyü arayıp detaylı bilgi almak yeterli olacaktır. İletişim Lütfü Çakın 05347895438 e-posta lutfucakin6@gmail.com ulaşabilirsiniz. Örnek çalışmalar.

unutmayın “KARİKATÜR “en güzel hediyedir.

foto sipariş
Resimden sipariş
Canlı çizim 20 dakika
Mutluluklar enstantanedir.
Baba ve kızı
Baba ve Kızı
Canlı çizim
Canlı performans 1 saat
Büyük Ozan Aşık Veysel
Büyük Ozan Aşık Veysel
Mustafa Bora çizmişti 30 yıl önce hatırat
Canlı çizim
avm içinde canlı çizim 15 dakika
gülümseyin
Gülümseyin mutlu kalın
Bendeniz otoportre çizim bana aittir.
4 kişi
Bazen dört kişi bir arada
Bendeniz
düğün davetiyesi özel çalışma
Düğün davetiyesi 2016 Özel çalışma
bir fanatik
Özel çalışma fanatik takımıyla birlikte
Canlı çizim kırk dakika
Salvador Dali
Hulusi Kentmen